مزایا و معایب ردیاب

مزایا و معایب ردیاب خودرو  برای کسانی که برای مدیریت ناوگان دچار مشکل می شوند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنها سعی دارند همه جوانب مثبت و منفی دستگاه ردیاب مورد نظر را بررسی کنند.

مزایا و معایب ردیاب خودرو برای بهبودی معیار های تعمیر و نگهداری خودرو و مدیریت ناوگان :

پس از بررسی مزایا و معایب دستگاه ردیاب خودرو بیشتر معیار ها به هنگام نصب و استفاده از سیستم تغییر می کنند.

با توجه به میزان آموزش و استفاده از این سیستم، سطح بهبودی متفاوت می باشد. اما تجربه به ما ثابت کرده که شرکت های ناوگان خودورویی مجهز به سیستم ردیاب خودرو سعی بر کم کردن زمان سلو و کاهش مسافت پیموده شده دارند. هر روزه ۱۰ تا ۴۰ درصد کاهش مسافت پیموده شده برای هر خودرو که دارای GPS خودرو می باشد ثبت می شود.

مزایا و معایب ردیاب

در واقع GPS خودرو موجب صرفه جویی در هزینه می شود. همان طور که می دانید سلو کار کردن خودرو موجب افزایش مصرف سوخت می شود. اما امروزه به طور میانگین با کاهش ۸ الی ۱۲ درصدی زمان کار کردن سلو برای ناوگان های دارای ردیاب خودرو ثبت می شود.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده، کاهش ۷ ال ۸ درصدی مصرف سوخت است. دلیل این کاهش، کم شدن سرعت به میزان ۷ کیلومتر بر ساعت توسط رانندگان خودرو های مجهز به ردیاب در بزرگراه ها است. همین امر سبب کاهش حوادث و مخاطرات رانندگی می شود.

نقش ردیاب ها در مدیریت ناوگان

موضوع قابل توجه این است که معیار های مدیریت ناوگان در شرکت های مختلف، تفاوت هایی دارد. با این حال چند معیار اصلی وجود دارد که بین تمام شرکت ها مشترک است. مثل: ایمنی، مدیریت سوخت و بهره وری

سازمانی که بر روی کاهش هزینه ها با استفاده از مدیریت و کاهش مصرف سوخت متمرکز است، به بررسی زمان سلو و مسافت طی شده و میزان مصرف سوخت می پردازد.

گروهی که مسئولیت ایمنی ماشین آلات و راننده ها را بر گردن دارند، خواهان آگاهی از سرعت، شتاب، وضعیت کمربند ایمنی و ترمز ناگهانی است.

در واقع می خواهند از رفتار و طرز رانندگی فرد مطلع شوند تا بتوانند رانندگی پر مخاطره را به آن ها گزارش دهند.

شرکت های ناوگان مجهز به ردیاب تنها به دنبال مشاهده موقعیت مکانی خودرو هایشان نیستند، بلکه با استفاده از آن در برنامه ریزی های آتی خود مورد استقاده قرار می دهند.

برخی با استفاده از هشدار ها و گزارشات به دنبال کنترل رفتار غلط رانندگان و کاهش مصرف سوخت هستند.

مزایا و معایب ردیاب

ردیاب خودرو و اشخاص

ضبط

دیدگاهتان را بنویسید